زنان و مطالعات خانواده

مدیر گروه: دکتر ثریا مکنون 

 fsammad@gmail.com 

اعضاء گروه: 

  • دکتر فاطمه وجدانی  
  • دکتر فرانک جهانگرد 
  • مهندس زهره عطایی آشتیانی 

 

کارشناس: سمیه کاظمی 

 kazemi.samt.1400@gmail.com 

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ 

 داخلی ۲۷۶ 

سال تأسیس: ۱۴۰۱ 

 

کتاب های گروه زنان و مطالعات خانواده

نتیجه‌ای یافت نشد.