مبانی منطق جدید

The Elements of Modern Logicگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۳۰۲
نویسنده (ها) : دکتر لطف الله نبوی
Lotfollah Nabavi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-302-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار چاپ ششم
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: ساختار نحوی منطق گزاره‌ها
فصل اول: سیستم استنتاج طبیعی منطق گزاره‌ها (SN)
فصل دوم: سیستم اصل موضوعی (SA) و سیستم نموداری (ST) منطق گزاره‌ها
بخش دوم: ساختار معنایی و فرانظریه منطق گزاره‌ها
فصل سوم: ساختار معنایی منطق گزاره‌ها
فصل چهارم: فرانظریه منطق گزاره‌ها
بخش سوم: ساختار نحوی منطق محمولات
فصل پنجم: سیستم استنتاج طبیعی منطق محمولات (PN)
فصل ششم: سیستم اصل موضوعی (PA) و سیستم نموداری (PT) منطق محمولات
بخش چهارم: ساختار معنایی و فرانظریه منطق محمولات
فصل هفتم: ساختار معنایی منطق محمولات
فصل هشتم: فرانظریه منطق محمولات
حلّ مسائل و تمرینات برگزیده
فهرست نمادها
فهرست علایم اختصاری
منابع و مآخذ
واژه‌نامه


چاپ ششم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «منطق جدید» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :