راهنمای آزمایشگاهی برای رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

Laboratory Activities for Life Span Motor Developmentگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۵۲۵
نویسنده (ها) : کاتلین ام. هی وود
Kathleen M. Haywood
مترجم (ها) : دکتر عباس بهرام ، مهدی سهرابی ، علیرضا صابری کاخکی ، غلامرضا لطفی حسین‌آباد
Abbas Bahram , PhD , Alireza Saberi Kakhki , PhD , Mehdi Sohrabi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0420-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۶۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه مترجمان
پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: نمو جسمانی و بالیدگی
آزمایشگاه 1: ارزیابی بالیدگی اسکلتی
آزمایشگاه 2: ارزیابی میزان نمو
آزمایشگاه 3: اندازه‌گیری وسعت نمو

بخش دوم: ارزیابی رشد حرکتی اولیه
آزمایشگاه 4: مشاهده حرکتهای پایه‌ای
آزمایشگاه 5: مشاهده رشد حرکتی کودک نوپا

بخش سوم: ارزیابی مهارتهای حرکتی اساسی
آزمایشگاه 6: ارزیابی سطح رشدی دویدن
آزمایشگاه 7: ارزیابی سطح رشدی پرش طول جفتی
آزمایشگاه 8: ارزیابی سطح رشدی لی‌ لی کردن
آزمایشگاه 9: ارزیابی سطح رشدی پرتاب کردن
آزمایشگاه 10: ارزیابی سطح رشدی ضربه زدن با دست از پهلو
آزمایشگاه 11: ارزیابی سطح رشد گرفتن
آزمایشگاه 12: فرض یک توالی رشد

بخش چهارم: ارزیابی مهارتها از طریق کمیت و دشواری تکلیف
آزمایشگاه 13: ارزیابی پیشرفت کمّی
آزمایشگاه 14: پیگیری پالایش مهارت از طریق تجزیه و تحلیل تکلیف

بخش پنجم: ارزیابی همبستگیهای رشد حرکتی
آزمایشگاه 15: آزمون رشد ادراکی ـ حرکتی
آزمایشگاه 16: بررسی رشد استقامت قلبی ـ عروقی
آزمایشگاه 17: بررسی روندهای رشد قدرت
آزمایشگاه 18: ارزیابی انعطاف‌پذیری در سالمندی
آزمایشگاه 19: بررسی سرعت پردازش حافظه در طول عمر
آزمایشگاه 20: بررسی نقش قالبی جنس

ضمیمه الف: صدکهای دور سر
ضمیمه ب: فهرست مشاهدات

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «راهنمای آزمایشگاهی برای رشد و تکامل حرکتی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :