هورمونها و فعالیت ورزشی

Exercise Endocrinologyگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۱۳۷۴
نویسنده (ها) : کاتارینا ت. بورر ، ویراستار علمی: دکتر عباسعلی گائینی
Katarina T. Borer
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر مریم کوشکی جهرمی ، دکتر محمدرضا حامدی نیا
Abbas Ali Gaeini , PhD , Maryam Koshki Jahromi , PhD , Mohammad Reza Hamedinia , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۱
شابک : 978-964-530-484-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۴۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

فصل اول: مقدمه‌ای بر هورمون‌شناسی
فصل دوم: نقش دستگاه عصبی خودکار در فعالیت ورزشی
فصل سوم: گیرنده‌ها و انتقال پیامهای شیمیایی هنگام فعالیتهای ورزشی
فصل چهارم: تنظیم مایعات بدن هنگام فعالیت ورزشی
فصل پنجم: فعالیت ورزشی به عنوان یک اضطرار و یک فشارآفرین
فصل ششم: تنظیم هورمونی استفاده از مواد سوختی هنگام فعالیت ورزشی
فصل هفتم: فعالیت ورزشی و توزیع مواد غذایی بین ساختار و ذخیره
فصل هشتم: هورمونهای تولید مثلی و فعالیت ورزشی
فصل نهم: غدد درونریز، نواختهای زیستی و فعالیت ورزش

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «بیوشیمی ورزشی» به ارزش 2 واحد و در مقطع دکتری به عنوان منبع اصلی دروس «سازگاریهای غدد داخلی در ورزش» و «متابولیسم فعالیتهای بدنی» هر کدام به ارزش 3 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :