فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه جلد اول: برگردان گزیده‌ای از مفاهیم مابعدالطبیعه

Historisches Wörterbuch der Philosophieگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۰۸۱
نویسنده (ها) : یوآخیم ریتر ، کارلفرید گروندر ، گتفرید گابریل
Joachim Ritter , Karlfried Gründer , Gottfried Gabriel(Hrsg.)
مترجم (ها) : سر ویراستار: دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی.با همکاری مهدی میرزازاده و فریده فرنودفر
Seyed Mohammad Reza Hosseini Beheshti , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه فرهنگی - پژوهشی نو ارغنون
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-148-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۴۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده اولین دوره ًکتاب فصل، 1386
قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
اتحاد پ. هایدریش / زهرا بهفر
اصل پ. آوبنک، گ. ویلاند، هـ . هلتزهای، پ. شابر / پرستو خانبانی
اصل تعلیمی م. درایر / زهرا بهفر
اصل جهت کافی هـ. ی. انگفر / ماریا ناصر
اصل علیت هـ. و. آرنت / ماریا ناصر
اصل (علم) متعارف آ. سابو، ل. اُینگ- هانهف، هـ. فرویدنتال / زهرا بهفر
اصل موضوع م. کرانتس، م. لموان، ا. م. انگلن - هـ . کهل، آ. پیپر، م. ریدینگر / زهرا بهفر، پرستو خانبانی
امکان هـ. زایدل / ماریا ناصر
امکان خاص و. بروگر، هیئت تحریریه، و. هورینگ / ماریا ناصر
انفعال ی. هنگلبرک، ی. لانتس / ماریا ناصر
ایده هـ. ماینهارت،گ. شریمپف، گ. یوسن، ک. کنودسن، گ. ویلاند، و. کلوکسن، ی.پ. بکمان، هیئت تحریریه، و. هالبفاس، ک. نویمان / ماریا ناصر
هـ. ماینهارت،گ. شریمپف، گ. یوسن، ک. کنودسن، گ. ویلاند، و. کلوکسن، ی.پ. بکمان، هیئت تحریریه، و. هالبفاس، ک. نویمان / ماریا ناصر

این کتاب با نام «فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه»، حاصل طرح مشترکی میان مرکز مطالعه و تحقیق «سمت» و مؤسسه فرهنگی – پژوهشی نو ارغنون است که برای بهره برداری دانشجویان، اساتید و علاقه مندان به مباحث تخصصی فلسفه، ترجمه و عرضه شده است.

ارسال با ایمیل: