تاریخ اندیشه‌های کیفری

Histoire des doctrines pénalesگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۶۳۳
نویسنده (ها) : ژان پرادل
Jean Pradel
مترجم (ها) : علی حسین نجفی ابرند آبادی
A. H. Nadjafi Abrandabadi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-964-459-668-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

از نظر تاریخی قوانین کیفری عمدتاً با دو رویکرد تاریخ حقوق و تاریخ تحولات کیفری مطالعه می‌شوند. نگارندۀ اثر حاضر نیز می‌کوشد تا ابتدا به شکل‌گیری مقررّات اولیه و اندیشه‌های فلسفی در زمینۀ کیفری بپردازد و سپس فرایند شکل‌گیری و تحولات حقوق کیفری مدرن را در پرتو مکاتب فلسفی حقوقی و جرم‌شناختی غربی تحلیل کند. در این کتاب عقایدی که از دیرباز تاکنون تحولات حقوق و عدالت جنایی را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، به زبانی ساده و روشن بیان می‌شود تا درک آن برای علاقه‌مندان غیرمتخصص در رشتۀ حقوق نیز میسر باشد.

دیباچه مترجم (ویراست اول)
دیباچه مترجم (ویراست دوم): عدالت ترمیمی
دیباچه مترجم (ویراست سوم): کتاب‌شناسی مختصر تاریخ حقوق
درآمد
فصل اول: طرحهای نخستین
فصل دوم: بکاریا: نخستین نظام‌بخشی کیفری
فصل سوم: مکتبهای کلاسیک
فصل چهارم: بارقه جبرگراییِ کیفری
فصل پنجم: وفور آموزه‌ها در دوران معاصر
نتیجه‌گیری
کتاب‌شناسی

چاپ سوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع کمک درسی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: