پژوهش و نگارش کتاب درسی

Textbook: Research and Writingکد کتاب : ۱۸۰۵
نویسنده (ها) : یان میک
Jaan Mikk
مترجم (ها) : شهروز مرادزاده ، دکتر رامین گلشائی
Sharhroooz Moradzade , Ramin Golshaie , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-600-02-0034-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۳
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

این کتاب برای مؤلفانی که قصد دارند کتاب درسی تألیف کنند، و برای افرادی که می‌خواهند تناسب یک کتاب درسی با مخاطبان ویژه‌اش را ارزیابی کنند، و نیز برای پژوهشگرانی که درباره کارآیی کتاب درسی تحقیق می‌کنند مفید خواهد بود. نگارنده در پی بررسی بیش از 500 منبع مرتبط با حوزه کتاب درسی، و نیز بر مبنای مطالعات آزمایش‌محور خود، دو هدف را در نگارش این کتاب مدّنظر دارد: 1) مرور پژوهشهای مربوط به کتاب درسی، و 2) ارائه پیشنهادهایی به مؤلفان و ویراستاران کتاب درسی برای تألیف کتاب درسی مفید. بخش اول کتاب درباره روشهای ارزیابی کتاب درسی است. در این روشها از آزمایش، آراءِ کارشناسان، و تحلیل متن استفاده می‌شود. بخش دوم با قواعد واضح‌نویسی آغاز می‌شود و سایر موضوعات مهم آن عبارت‌اند از: امکان افزایش رغبت دانشجویان به کتاب درسی، ویژگیهای شکلهای مؤثر در کتاب درسی، رابطه شکل با متن، ‌و جنبه‌های ارزش‌سازانه کتاب درسی. کتابهای درسی در تکوین نگرش دانش‌آموزان به مردم، و در شکل‌گیری اهداف و اعتماد به‌ نفس دانش‌آموزان نقش دارند. بدین ترتیب، کتابهای درسی بر سرنوشت جوانان اثر می‌گذارند، پس شایسته است که مورد نظارت دقیق جامعه باشند.

پیشگفتار بر ترجمه فارسی
پیشگفتار
پیشگفتار مؤلف
مقدمه (مترجم: ش. مرادزاده)
بخش اول: ارزیابی کتابهای درسی
فصل 1. آراء پاسخ‌دهندگان (مترجم: ش. مرادزاده)
فصل 2. ارزیابی کتابهای درسی از طریق آزمایش (مترجم: ش. مرادزاده)
فصل 3. تحلیل کتاب درسی (مترجم: ش. مرادزاده)
فصل 4. فرمولهای خوانش‌پذیری (مترجم: ش. مرادزاده)
فصل 5. کاربرد رایانه در نگارش و تحلیل کتاب درسی (مترجم: ش. مرادزاده)
بخش دوم: نگارش کتابهای درسی
فصل 6. پیشنهادهایی برای نگارش درک‌پذیر (مترجم: ش. مرادزاده)
فصل 7. برخی از معیارهای خوانش‌پذیری بهینه متن (مترجم: ر. گلشائی)
فصل 8. رغبت‌انگیزی متن (مترجم: ر. گلشائی)
فصل 9. شکل در کتاب درسی (مترجم: ر. گلشائی)
فصل 10. جنبه‌های ارزش‌سازانه کتاب درسی (مترجم: ر. گلشائی)
جمع‌بندی
منابع
ضمایم (مترجم: ر. گلشائی)
فهرست جدولها
فهرست شکلها
فهرست فرمولها
نمایه ‌مؤلفان
نمایه موضوعی

کتاب حاضر به عنوان کتابی مبنایی برای تمامی مؤلفان، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران تدوین و نشر کتب درسی ترجمه شده است و دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی در دروس «برنامه‌ریزی درسی» و دانشجویان رشته زبان‌شناسی در درس «روان‌شناسی زبان» می‌توانند به عنوان منبعی جنبی از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :