گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه

Conversation With Jean Piagetگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۱۳۱۹
نویسنده (ها) : برنگیه
J. C. Bringuier
مترجم (ها) : دکتر محمود منصور و دکتر پریرخ دادستان
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-530-412-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار چاپ سوم
تذکّر مصاحبه‌کننده
پیشگفتار مصاحبه‌کننده
زندگینامه علمی ژان پیاژه به قلم مترجمان
مصاحبه اول: روانشناسی چیست؟
مصاحبه دوم: خردمندی و خطای فلسفه
مصاحبه سوم: کودک به منزله انگاره هوش در حال تحول
مصاحبه چهارم: آزمایش درباره کودکان: کشف مراحل
مصاحبه پنجم: ساختها، مکانیزمها، درون‌سازی و برون‌سازی
مصاحبه ششم: شناخت و عواطف
مصاحبه هفتم: علیّت: ما چگونه پدیده‌های واقعیت را تفسیر میکنیم؟
مصاحبه هفتم (مکرر): بزرگ استاد و گروه وی
مصاحبه هشتم: هشیار شدن، آگاهی
مصاحبه نهم: بازیهای کودکان و دانشمندان: به منظور تدوین یک ...
مصاحبه دهم: فنوکپی: پدیدار ـ تصویر
مصاحبه یازدهم: حافظه، دزدیده شدن ژان پیاژه
مصاحبه دوازدهم: درباره خلاقیت، سه روش آن
مصاحبه سیزدهم: دانشجویان، دانشگاه، پژوهش بنیادی و پژوهش به کار بسته
مصاحبه چهاردهم: نوآوریهای ممکن
پیاژه درباره اثر خود چنین نگاشته است
کتاب‌شناسی

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی به عنوان کتاب مبنایی قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل: