دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (جلد اول)

New Perspectives in Urban Geographiy (Vol.1)گروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۱۱۷
نویسنده (ها) : دکتر حسین شکوئى
Hossein Shakoei , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0004-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۲۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۶۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال ، 1374
قیمت : ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل اول: جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی آن
فصل دوم: سیر تکوینی جغرافیای شهری
فصل سوم: شهر و مفاهیم شهری
فصل چهارم: مکتبهای جغرافیای شهری
فصل پنجم: زندگی شهری در دوره‌های تاریخی
فصل ششم: مادر شهرها
فصل هفتم: منطقه‌بندی و مورفولوژی شهری
فصل هشتم: وابستگیهای فضایی و روابط شهر و روستا
فصل نهم: سیستمهای شهری
فصل دهم: تمرکززدایی و سیستمهای سکونتگاهی
فصل یازدهم: نظریه‌های اجتماعی و شهرگرایی
فصل دوازدهم: ساخت اکولوژیک شهر

واژگان
منابع و مآخذ
فهرست اسامی

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های جغرافیا، شهرسازی و معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان یکی از منابع درس «جغرافیای شهری» و به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :