تفکر منطقی، روش تعلیم و تربیت

Reflective Thinking the Method of Educationگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۴۶
نویسنده (ها) : فیلپ جی. اسمیت ، گوردون هولفیش
Henry Gordon Hullfish , Philip G.Smith
مترجم (ها) : دکتر علی شریعتمداری
Ali Shariatmadari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
شابک : 978-964-459-046-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۱
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلفان
بخش اول: مقدمه
فصل اول: تفکر مسأله اساسی تربیتی
فصل دوم: مسأله در زمینه‌های مختلف
بخش دوم: تحلیل تفکر
فصل سوم: اندیشیدن یا تفکر کنترل شده
فصل چهارم: باور داشتن، گرایشی به سوی عمل
فصل پنجم: عقاید مدلل: عمل ترکیبی
فصل ششم: عقاید مدلل: عمل تحلیلی
فصل هفتم: عقاید مدلل: قضاوتهای ارزشی
بخش سوم: ابزارهای تفکر و یادگیری
فصل هشتم: استنباط و سفسطه
فصل نهم: معنا و زبان
فصل دهم: واکنش مفهومی
فصل یازدهم: یک نظریه یادگیری برای معلمان
بخش چهارم: تفکر منطقی به منزله هدف و روش
فصل دوازدهم: کلاس به منزله ادامه تفکر
فصل سیزدهم: هر کلاسی ممکن است مرکز تفکر باشد
فصل چهاردهم: رهبری تربیتی و جریان تفکر
فصل پانزدهم: تعهد در برابر چه کسی و برای چه؟

این کتاب که دربرگیرنده مباحث کلیات روش تدریس است، برای استفاده دانشجویان رشته‌های تربیت دبیری و علوم تربیتی، مربیان و معمان تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: