حقوق تعاونیها

Cooperatives Law



گروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۶۵۳
نویسنده (ها) : دکتر حسن حسنی
Hassan Hassani, PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-689-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۸۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

یادداشت مؤلف
کلیات

فصل اول: تشکیل و ثبت تعاونی
فصل دوم: معرفی شرکت تعاونی
فصل سوم: سرمایه و سهام شرکت تعاونی
فصل چهارم: عضو
فصل پنجم: مجامع عمومی شرکت تعاونی
فصل ششم: هیأت مدیره شرکت تعاونی
فصل هفتم: مدیرعامل شرکت تعاونی
فصل هشتم: بازرسان شرکت تعاونی
فصل نهم: ادغام شرکتهای تعاونی
فصل دهم: اتحادیه تعاونی
فصل یازدهم: اتاق تعاون
فصل دوازدهم: مقررات و مطالب مشترک تعاونیها
فصل سیزدهم: مقررات و امور مالی شرکت و اتحادیه تعاونی
فصل چهاردهم: مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی
فصل پانزدهم: آثار حقوقی و مشخصه‌های شرکت و اتحادیه تعاونی
فصل شانزدهم: انحلال و ورشکستگی شرکت و اتحادیه تعاونی
فصل هفدهم: تصفیه پس از انحلال
فصل هجدهم: وظایف و اختیارات وزارت تعاون
فصل نوزدهم: صندوق تعاون
فصل بیستم: شرکت و اتحادیه تعاونی در قوانین تعاونی سابق
فصل بیست‌ویکم: انواع شرکتها
فصل بیست‌ودوم: برخی عقود و مطالب دیگر
فصل بیست‌و‌سوم: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
فصل بیست‌وچهارم: سفته و چک

منابع و مآخذ

چاپ دوم با تجدیدنظر

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق و علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تعاونیها» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :