آموزش صرف عربی

Teaching Arabic Morphologyکد کتاب : ۱۴۷۸
نویسنده (ها) : دکتر عبدالهادی فقهی زاده
Abdolhadi Faghhizadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده علوم حدیث
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-964-530-624-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۵۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۵٬۰۰۰ ریال
هدف اصلی نگارش این کتاب، تعلیم قواعد صَرف به دانشجویان رشته‌های الهیات و معارف اسلامی در چهارچوب بخش‌بندیهای نظام‌مند و با استشهاد به نمونه‌های قرآنی متعدد، روایی و تمرینهای کاربردی فراوان است. برای آنکه ابهامی در درک معانی باقی نماند، در پانوشتها، ترجمه آیات و روایات و برخی واژه‌های به کار رفته در نمونه‌ها آمده است. سطح علمی درسها نیز هماهنگ با نیازهای دانشجویان علوم و معارف قرآن و حدیث انتخاب و طراحی شده است. آموزش صرف عربی با بخش کلیات آغاز می‌شود که به عنوان مقدمه‌ای علمی برای ورود به مباحث اصلی در آغاز کتاب آمده است. همچنین در دو بخش جداگانه «اسم» و «فعل» و احکام آنها در علم صَرف بررسی می‌َشوند. پس از بیان اهداف هر درس، نمونه‌هایی متناسب با هر بخش و نکات مربوط به هر نمونه شرح و بسط یافته و سپس قواعد هر بخش مطرح شده است
مقدمه
بخش اول: کلیات
بخش دوم: فعل
بخش سوم: اسم
پیوست جداول
منابع و مآخذ
این کتاب برای دانشجویان رشته علوم حدیث به عنوان منبع اصلی دروس «صرف عربی 1 و 2» هر کدام به ارزش 2 واحد و همچنین منبع کمک‌درسی دروس «صرف و نحو» برای رشته‌های الهیات تدوین شده است. امید است سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
ارسال با ایمیل: