مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل

Structural Equation Modeling With LISREL Applicationگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۹۱۶
نویسنده (ها) : دکتر حیدرعلی هومن
Haidar Ali Hooman , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-962-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۵۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل یکم: مدل‌یابی معادلات ساختاری
فصل دوم: تدوین، آزمون و ارزشیابی مدل‌ساختاری
فصل سوم: تحلیل مسیر
فصل چهارم: کاربرد مدلهای کامل ساختاری در پژوهش
فصل پنجم: زمینه تاریخی مدل LISREL
فصل ششم: مدل کامل و عمومی LISREL
فصل هفتم: راهنمای کاربرد LISREL8 و PRELIS2
فصل هشتم: مدیریت داده‌ها در LISREL
فصل نهم: اجرای دستورهای عملیاتی LISREL ، PRELIS و SIMPLIS
فصل دهم: مشخصه‌های آماری PRELIS
فصل یازدهم: ترسیم نمودارها در LISREL
فصل دوازدهم: اندازه‌های برازندگی در LISREL
فصل سیزدهم: تحلیل عاملی اکتشافی در LISREL
فصل چهاردهم: تحلیل عاملی تأییدی در LISREL

کتابنامه
واژه‌نامه

چاپ دوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «روش تحقیق در روان‌شناسی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :