استنباط آماری در پژوهش رفتاری

Statistical Inference in BehavioralResearchگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۷۸۸
نویسنده (ها) : دکتر حیدرعلی هومن
Haidar Ali Hooman , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۴ آذر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0007-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۲۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۳٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل اول: کاربرد فنون آماری در پژوهش تجربی
فصل دوم: طبقه‌بندی مسائل آماری
فصل سوم: مفاهیم اساسی احتمال
فصل چهارم: متغیر تصادفی، توزیع احتمال و بسط دوجمله‌ای
فصل پنجم: توزیع نرمال و نظریه نمونه‌برداری
فصل ششم: فرآیند کلی آزمون فرضیه: مدل دوجمله‌ای
فصل هفتم: مدل خم نرمال در آزمون فرضیه و برآورد فاصله‌ای
فصل هشتم: آمار استنباطی برای مسائل تک‌متغیری
فصل نهم: تحلیل داده‌های مسائل دومتغیری از نوع همبستگی
فصل دهم: تحلیل داده‌های مسائل تجربی و شبه‌تجربی
فصل یازدهم:تحلیل داده‌های دو مجموعه از اندازه‌های وابسته
فصل دوازدهم: تحلیل واریانس (چند) عاملی

پیوستها
واژه‌نامه
کتابنامه

چاپ چهارم با اصلاحات

کتاب حاضر براى دانشجویان رشته روان‌شناسى در مقطع کارشناسى به‌ ‏عنوان منبع اصلى درس آمار استنباطى به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید می‏‌رود که علاوه بر جامعه دانشگاهى، سایر دانش‌‏پژوهان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :