راهنمای عملی پژوهش کیفی

Handbook Qualitative Researchگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۱۰۶۳
نویسنده (ها) : دکتر حیدر علی هومن
Haidar Ali Hooman , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-124-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل یکم: شناخت ماهیت پژوهش کیفی
فصل دوم: تنوع و تکامل پژوهش کیفی
فصل سوم: ویژگیهای اساسی پژوهش کیفی
فصل چهارم: بررسی پیشینه پژوهش
فصل پنجم: ارزشیابی کیفیت پژوهش
فصل ششم: نمونه‌برداری در پژوهشهای کیفی
فصل هفتم: هسته‌های اصلی رویکردهای کیفی
فصل هشتم: رویکرد مصاحبه در گردآوری داده‌ها
فصل نهم: سایر رویکردهای گردآوری داده‌ها
فصل دهم: تحلیل و تفسیر داده‌ها و گزارش یافته‌ها

فرهنگ واژگان فنی
کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع اصلی درس «روش پژوهش کیفی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :