جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

Offences against the Physical Integrity of Personsگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۲۵۹۹
نویسنده (ها) : دکتر عباس محمدخانی
Abbas Mohammadkhani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۰ تیر ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳
شابک : 978-600-02-3798-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۳
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

مطابق تقسیم‌بندیِ پذیرفته‌شده در حقوق ایران، جرایم علیه اشخاص به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود که قتل و صدمات وارده به انسان، ذیل جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شأن و کرامت انسان و آزادی رفت‌وآمد او، ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی قرار می‌گیرد. بنابراین، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص رفتارهایی است که حیات و سلامت انسان را به عنوان گرانبهاترین سرمایۀ او، مورد صدمه قرار می‌دهد و لذا از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق کیفری اختصاصی است. همچنین، بررسی این جرایم به دلیل پیچیدگی و حساسیت آن‌ها و نیز حکم خاصی که در غالب مباحث مربوط به حقوق کیفری عمومی دارند، مستلزم تبیین دقیق موضوعاتی نظیر ماهیت رفتار، رابطۀ علیت، عنصر روانی و نیز شرکت در جرم و معاونت در آن است که در کتاب حاضر بررسی می‌شود.

پیشگفتار
کلیات
مفهوم جنایت
رابطه جنایت و جرم

فصل اول: جنایات عمدی
مبحث اول: عنصر مادی
مبحث دوم: عنصر روانی جنایات عمدی
مبحث سوم: شروع به جنایت عمدی

فصل دوم: جنایات غیرعمدی
مبحث اول: جنایت شبهعمدی
مبحث سوم: جنایت خطای محض

فصل سوم: شرکت و معاونت در جنایات
مبحث اول: شرکت در جنایات
مبحث دوم: معاونت در جنایات

فصل چهارم: ضمانت اجرای ارتکاب جنایات
مبحث اول: قصاص
مبحث دوم: دیه
مبحث سوم: تعزیر
مبحث چهارم: ضمانت اجراهای دیگر

فصل پنجم: جرایم تعزیریِ علیه تمامیت جسمانی
مبحث اول: اسیدپاشی
مبحث دوم: منازعه
مبحث سوم: سقط جنین

فهرست منابع
نمایة موضوعی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق جزای اختصاصی 3 ـ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی و نیز سایر علاقه‌مندان از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :