نوآوری‌های فلسفی حکیم سبزواریگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۴۲۳
نویسنده (ها) : حسینعلی شیدان‌شید ، محمدهادی توکلی
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-600-298-332-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۴۳۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1400
قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

حکیمِ سبزواری (1289-1212ق) گذشته از شرح دقیق و بیانِ دلنشینِ حکمت صدرایی و فروگشودن مشکلات آن و تداوم بخشیدن به این حکمت و به طور کلّی، حکمت اسلامی، از رهگذرِ نگارشِ آثارِ فراوان و پرورشِ شاگردان بسیار، در بسیاری از مسائل فلسفی نوآوری‌های قابل توجّهی نیز دارد؛ و اگر بناست سهم این حکیم، افزون بر «تداومِ» فلسفۀ اسلامی، در «تکاملِ» آن نیز معلوم شود و نیز اگر بناست سیر تاریخیِ آن مسائل تا به امروز به‌درستی شناخته آید، باید هرکدام از آن نوآوری‌ها را به تفصیل معرّفی و تحلیل و بررسی کرد.
در این کتاب، نوآوری‌های حکیم سبزواری به پنج گروه تقسیم شده و در طیّ فصولی در بخش‌های پنج‌گانۀ کتاب (هستی‌شناسی، خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، و علم‌شناسی) مورد بحث قرار گرفته است. در پرداختن به هر یک از نوآوری‌های یادشده، از الگوی «گزارش، تحلیل، و نقد» با رویکردی تعلیمی پیروی شده و البتّه پیش از آن کوشش رفته است تاریخچه‌ای از مسئلۀ مورد بحث به دست داده شود.

مقدّمه

بخش اوّل: هستی‌شناسی
فصل اوّل: اصالت وجود
فصل دوم: تشکیک وجود
فصل سوم: اشتدادپذیری وجود (1): استدلال بر حرکت جوهری
فصل چهارم: اشتدادپذیری وجود (2): نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری
فصل پنجم: محمول‌های عدمی

بخش دوم: خداشناسی
فصل ششم: اثبات وجود خدا: برهان صدّیقین
فصل هفتم: صفات الهی

بخش سوم: جهان‌شناسی
فصل هشتم: حدوثِ عالَم
فصل نهم: مجرّدات عقلی و مثالی و امور مادّی

بخش چهارم: انسان‌شناسی
فصل دهم: تجرّد نَفْس، هبوط نَفْس، فرجام‌شناسی

بخش پنجم: علم‌شناسی
فصل یازدهم: بحث وجود ذهنی
فصل دوازدهم: کیفیّت اِبصار (1): سازوارسازی دیدگاه سهروردی و صدرالمتألّهین
فصل سیزدهم: کیفیّت اِبصار (2)؛ پاسخگویی به اشکالات صدرالمتألّهین بر نظریّۀ سهروردی
فصل چهاردهم: اتّحاد عالِم و معلوم (1)؛ استدلال بر اتّحاد عالم و معلوم
فصل پانزدهم: اتّحاد عالِم و معلوم (2)؛ چند و چونِ برهان تضایف

منابع
نمایه‌ها

این اثر به‌عنوان منبعی درسی برای دانشجویان رشتۀ فلسفۀ اسلامی در درس‌های حکمت متعالیه و تاریخ فلسفۀ اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فراهم شده است؛ البته دیگر علاقه‌مندان به این زمینۀ تحقیقی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :