ماهیت و احکام آنگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۵۰۹
نویسنده (ها) : دکتر حمیدرضا خادمی
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰
شابک : 978-600-298-393-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۳۹
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

ماهیت یکی از بنیادی‌ترین مسائل فلسفی است. هر چند موضوع فلسفه وجود است امّا از آنجا که ماهیات از احکام و عوارض ذاتی وجود محسوب می‌شوند و موجود ممکن بدون هیچ قیدی پذیرای ماهیت است بنابراین بحث از ماهیت، بحث از عوارض عامۀ وجود است. در کتاب حاضر تلاش شده است تا بحث از ماهیت و احکام آن، بر اساس سرفصل‌های مصوب در قالب پانزده درس تنظیم و تألیف شود. در فصل اوّل ماهیت و اعتبارات سه‌گانۀ آن مطرح و سپس به بحث از کلّی و جزئی، کلّی طبیعی، اجزای ذاتی ماهیت و ملاک تشخّص آن پرداخته می‌شود. در فصل دوّم به این پرسش می‌پردازیم که نحوۀ تحقق ماهیات در خارج چگونه است؟ بحث از مقولات در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود. هر موجودی از حیث ماهیت یا جوهر است یا یکی از اعراض. فصل سوّم به بحث از واحد و کثیر می‌پردازد. هر چند ماهیت به حسب حمل اوّلی نه موجود است و نه معدوم، نه واحد است و نه کثیر، امّا به حسب حمل شایع یا موجود است یا معدوم، یا واحد است یا کثیر. هوهویّت از جمله عوارض وحدت و غیریّت از عوارض کثرت است که در این فصل به مباحث پیرامون این دو مفهوم نیز پرداخته می‌شود.

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: ماهیّت و اعتبارات آن
درس اوّل: چیستی ماهیّت
درس دوم: اعتبارات ماهیّت
درس سوم: کلّی و جزئی
درس چهارم: ذاتی وعرضی

فصل دوم: مقولات
درس پنجم: مقصود از مقولات و تعداد آن
درس ششم: ماهیّت جسم
درس هفتم: مادّه و اثبات وجود آن
درس هشتم: ترکیب مادّه و صورت
درس نهم: مقولات عرضی
درس دهم: مقولۀ کیف و تقسیمات آن
درس یازدهم: کیفیّات استعدادی و کیفیّات نفسانی

فصل سوم: واحد و کثیر
درس دوازدهم: تقسیم موجود به واحد و کثیر
درس سیزدهم: حمل و تقسیمات آن
درس چهاردهم: غیریّت و اقسام آن
درس پانزدهم: دیگر اقسام تقابل

کتاب‎نامه
نمایه اصطلاحات

این اثر به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان رشتۀ فلسفه اسلامی در درس ‌فلسفه اسلامی4 در مقطع کارشناسی فراهم شده است؛ البته دیگر علاقه‌مندان به این زمینۀ تحقیقی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :