پارمنیدس

Parmenidesگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۴۰۹
نویسنده (ها) : مارتین هایدگر
Martin Heidegger
مترجم (ها) : طالب جابری
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-2225-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۵۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۸۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

جلد 54 مجموعه آثار هایدگر با نام پارمنیدس درسگفتاری است که این فیلسوف در نیمسال تحصیلی 1942-1943در دانشگاه فرایبورگ ایراد کرده است. هایدگر پاره‌ای از شعر پارمنیدس را نقل و سپس آن را ترجمه و به عبارتی تفسیر می‌کند. بارزترین مشخصۀ این ترجمه، به کاربردن کلمۀ «ناپوشیدگی» است. الهه‌ای که ناپوشیدگی خوانده می‌شود، مقدم پارمنیدس را خوشامد می‌گوید. هایدگر مخالف تفسیرهایی است که الهه را از نظام فلسفی پارمنیدس حذف می‌کنند، آن را فقط برای زیبایی کلام می‌دانند و علت استفاده از آن را صرفاً عدم تفکیک فلسفه از اسطوره عنوان می‌کنند.

درآمد مترجم
درآمد: تأمل تمهیدی در نام و کلمۀ Ἀλήϑεια و ذاتِ ضد آن. دو رهنمود در ...

فصل اول: «حقیقت»- الهه‌‌. پارمنیدس، I، 22-32
بخش اول رهنمود سوم در ترجمۀ کلمۀ ἀλήϑεια: ساحت تقابلِ ἀλήϑεια و λήϑη در تاریخ هستی
فصل دوم: تأمل نخست در دگرگونی ذات حقیقت و ذاتِ ضد آن
فصل سوم: ایضاح دگرگونیِ ἀλήϑεια و دگرگونی ذات ضد آن...
فصل پنجم: امر متضاد با ἀληϑές: λαϑόν، λαϑές. رویداد دگرگونی پوشیده‌‌داریِ
فصل ششم: حکایت پایانی عالم یونانی از ذات پوشیده و ضد ἀλήϑεια، یعنی λήϑη. ...
فصل هفتم: حکایت پایانی عالم یونانی از ذاتِ پوشیدۀ ضدِ ἀλήϑεια، λήϑη (II). ...

بخش دوم: رهنمود چهارم در ترجمۀ کلمۀ ἀλήϑεια. گشودگی و آزادیِ روشنگاه هستی. «حقیقت»-الهه
فصل هشتم: دلالت کامل‌‌تر آشکارسازی. گذار به سوبژکتیویته. رهنمود چهارم: گشودگی، ...
فصل نهم: Θεά - ᾽Αλήϑεια.

ضمیمه
ضمیمۀ مترجم

کتاب حاضر به عنوان اثری مبنایی برای پژوهشگران فلسفه در حوزه‌های فلسفه‌های پیش از سقراط، فلسفه‌های اگزیستانس و متافیزیک قابل استفاده است. همچنین دانشجویان کارشناسی فلسفه برای درس «پدیدارشناسی و فلسفه‌های اگزیستانس» و دانشجویان ارشد فلسفه برای درس «فلسفه‌های اگزیستانس» می‌توانند به این کتاب مراجعه کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :