مبانی هیدرولوژی

Fundamentals of Hydrologyگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۲۴۰۷
نویسنده (ها) : دکتر قاسم عزیزی ، دکتر مرتضی میری ، دکتر جعفر معصوم‌پور سماکوش
Ghasem Azizi , PhD , Morteza Miri , PhD , Jafar Masoompour Samakosh , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-2222-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

شناخت منابع و چرخه آب در مقیاس‌های مختلف مکانی از ضروریات زندگی در کره زمین است. در این راستا یادگیری و درک مفاهیم و روش‌های مرتبط با آبشناسی (هیدرولوژی) برای دانشجویان مرتبط با علوم محیطی به ویژه مجموعه علوم جغرافیا ضرورت بیشتری دارد. کتاب حاضر برای پوشش نیاز دانشجویان رشته کارشناسی جغرافیا برای درسی با همین نام تدوین شده است. در این کتاب مبانی نظری هر مبحث به طور کامل همراه با ابعاد عملی مهم‌ترین و پرکاربردترین مباحث با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط توضیح داده شده است. همچنین درباره مباحث جدیدی همچون بارورسازی ابرها، و استفاده از روش‌های دورسنجی در مطالعات هیدرولوژی (تبخیر و تعرق، و برف) نیز بحث شده است.

دیباچه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم کلی در هیدرولوژی
فصل دوم: بارش
فصل سوم: تلفات آب
فصل چهارم: حوضۀ آبریز و رواناب سطحی
فصل پنجم: اندازه‌گیری جریان
فصل ششم: هیدروگراف
فصل هفتم: سیل
فصل هشتم: آب‌های زیرزمینی
فصل نهم: بارورسازی ابرها

منابع و مآخذ
فهرست جداول
فهرست شکل‌ها

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «هیدرولوژی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :