قاعده هاى فقهى

Rules of IslamicJurisprudenceگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۸۱۰
نویسنده (ها) : قدرت الله مشایخى
Ghodratullah Mashayekhi
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه الزهرا(س)
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-851-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۲۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
قاعده اتلاف و تسبیب
قاعده احترام
قاعده احسان
قاعده اقدام
قاعده اقرار
قاعده بیّنه بر مدعی و سوگند بر منکر
قاعده تبعیت عقود از قصود
قاعده تلف مبیع قبل از قبض
قاعده جبّ
قاعده رضاع
قاعده سوق
قاعده شرط فاسد
قاعده صحّت قاعده ضمان
قاعده طهارت
قاعده عدم ضمان امین
قاعده غرور
قاعده فراش
قاعده قرعه
قاعده لاحرج
قاعده لاضرر
قاعده لزوم
قاعده المؤمنون عند شروطهم
قاعده میسور
قاعده ید
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق برای درس «قواعد فقه» در مقطع کارشناسی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :