فیزیولوژى اعصاب و غدد درون‌ریز

Neurophysiology and Endocrinologyگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۳۳۶
نویسنده (ها) : دکتر سیدعلى حائرى روحانى
Dr. Seyed Ali Haeri Rohani
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-2212-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۲۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۱۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: فنون و روشهای تحقیق در علوم اعصاب
فصل دوم: سوخت و ساز یاخته‌های عصبی
فصل سوم: ویژگیهای ساختمانی و عملی یاخته‌های عصبی
فصل چهارم: سیناپس و انتقال پیامها بین نورونها
فصل پنجم: بافت هم‌بند عصبی (نوروگلیا)
فصل ششم: چگونگی ایجاد و شکل‌گیری دستگاه عصبی مرکزی
فصل هفتم: سیستمهای حسی دستگاه عصبی
فصل هشتم: سیستمهای حرکتی دستگاه عصبی
فصل نهم: مغز و حالات هیجانی
فصل دهم: اعمال عالی دستگاه عصبی
فصل یازدهم: دستگاه عصبی خودکار
فصل دوازدهم: اعصاب مغزی و نخاعی
فصل سیزدهم: تفاوتهای ساختمانی و عملی نیمکره‌های مغز
فصل چهاردهم: فیزیولوژی غدد درون‌ریز

منابع
شکلها

چاپ چهارم با تجدیدنظر،
چاپ شانزدهم ویراست 2: با تجدیدنظر
و چاپ بیست‌وسوم ویراست 3

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :