فلسفه علم در قرن بیستم

Philosophy of Science in the Twentieth Centuryگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۵۶۳
نویسنده (ها) : دانالد گیلیس
Donald Gillies
مترجم (ها) : حسن میانداری
Hassan Myandari
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه فرهنگی طه
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-964-459-595-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۷
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره کتاب سال ، 1382
قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کتاب فلسفه علم در قرن بیستم چهار موضوع اصلی را محور بحث قرار می‌دهد: 1. استقرا، 2. قراردادگرایی، 3. ماهیت مشاهده و 4. تحدید علم و مابعدالطبیعه. نویسنده، که استاد فلسفه و علم ریاضیات بوده است، با استفاده از کشفیات واقعی علم و زندگی‌نامه کسانی که آرای آنها را در کتاب مطرح می‌کند و پرهیز از پیچیدگی‌های فلسفی و علمی، متنی بسیار روان و خواندنی و در عین حال دقیق فراهم آورده است. کسانی که به معارف فلسفی یا علمی علاقه‌مند هستند، حتی اگر هیچ زمینه قبلی در یکی از این دو نداشته باشند، می‌توانند به خوبی از این کتاب بهره‌مند شوند.

پیشگفتار ناشران
مقدمه مترجم
مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
پیشگفتار مولف
بخش نخست: استقراگرایی و منتقدان آن
1. چند زمینه تاریخی: استقراگرایی، راسل و مکتب کمبریج، حلقه وین و پوپر
2. نقد پوپر بر استقراگرایی: نظریه حدسها و ابطالهای پوپر (ابطال‌گرایی)
3. نقد دوئم بر استقراگرایی
بخش دوم: قراردادگرایی و تز دوئم ـ کواین
4. قراردادگرایی پوانکاره در 1902
5. تز دوئم و تز کواین
بخش سوم: ماهیت مشاهده
6. جملات پروتکل
7. آیا مشاهده نظریه‌بار است؟
بخش چهارم: تحدید علم و مابعدالطبیعه
8. آیا مابعدالطبیعه بی‌معنی است؟ (ویتگنشتاین، حلقه وین و نقد پوپر)
9. رابطه مابعدالطبیعه و علم (آرای پوپر، دوئم و کواین)
10. ابطال‌پذیری در پرتو تز دوئم ـ کواین
پی‌نوشتها
واژه‌نامه فارسی ـ انگلیسی
واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
فهرست موضوعات
فهرست اعلام
فهرست منابع

این کتاب به عنوان یکی از منابع درس «فلسفه علم» برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: