حقوق تجارت بین الملل (جلد دوم)

Schmitthoff’s Export Trade The Law & Practice of International Trade (1and 2)گروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۳۶۳
نویسنده (ها) : کلایو ام. اشمیتوف
Clive M. Schmittoff
مترجم (ها) : زیر نظر دکتر بهروز اخلاقی
Behrooz Akhlaghi, PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-365-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۸
تعداد صفحات : ۷۰۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۳٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

بخش سوم: تأمین مالی صادرات
فصل بیستم: بروات
فصل بیست و یکم: ترتیبات وصول
فصل بیست و دوم: اعتبارات اسنادی
فصل بیست و سوم: ضمانتنامه‌های بانکی و دیگر ضمانتهای قراردادی
فصل بیست و چهارم: عاملیّت، خرید دین، تأمین مالی برای اجاره و سایر شکلهای تأمین
مالی بازرگانی

بخش چهارم: بیمه صادرات
فصل بیست و پنجم: تضمینهای اعتبارات صادراتی
فصل بیست و ششم: بیمه دریایی و هوایی

بخش پنجم: حمل و نقل صادرات
فصل بیست و هفتم: حمل دریایی کالاها
فصل بیست و هشتم: حمل و نقل کانتینری
فصل بیست و نهم: حمل هوایی کالاها
فصل سی‌ام: حمل زمینی کالاها

بخش ششم: حل و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی
فصل سی و یکم: داوری تجاری بین‌المللی
فصل سی و دوم: دعوای قضایی تجاری بین‌المللی
فصل سی و سوم: آیین حل و فصل اختلافات درگات
بخش هفتم: قراردادهای ساخت و بلندمدت
فصل سی و چهارم: ساخت کارخانه‌ها و تأسیسات در خارج

بخش هشتم: حقوق گمرکی
فصل سی و پنجم: مقررات دولتی برای صادرات
پیوستها
دعاوی
تصمیمات دیوان دادگستری اروپا و کمیسیون جامعه اروپا
قوانین
کنوانسیونهای بین‌المللی و سایر اسناد تنظیم شده حقوق تجارت بین‌المللی
اسناد قانونی
قواعد دیوان عالی
مقررات جامعه اروپا
مطالب قانونی ایالت متحده
عرف و رویه یکنواخت اعتبارات اسنادی (ویرایش 1983)
اختصارات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت بین‌الملل» تدوین شده است. ضمناً دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند به عنوان منبع فرعی «حقوق تجارت 1، 2، 3، 4» و سایر مؤسسات صادراتی نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: