دستور و نگارش انگلیسی (۱ و ۲)

English Language GrammarFor College Studentsکد کتاب : ۵۵۲
نویسنده (ها) : دکتر بهروز عزبدفترى
Behrooz Azabdaftari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۵ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-772-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

Preface
PART I: TENSE REVIEW
LESSON 1: The Present Tense: Uses
LESSON 2: The Past Tense: Uses
LESSON 3: The Future Tense: Uses
PART II: COORDINATION
LESSON 4: Coordinating Conjunctions
LESSON 5: Correlative Conjunctions
LESSON 6: Transitional Conjunctions
PART III: SUBORDINATION
LESSON 7: Adverb Clauses
LESSON 8: Adjective Clauses
LESSON 9: Noun Clauses
PART IV: OTHER GRAMMATICAL CATEGORIES
LESSON 10: Participle Constructions
LESSON 11: Conditional Sentences
LESSON 12: Passive Voice
LESSON 13: Reported Speech
LESSON 14: Causative Constructions
LESSON 15: Subjunctives
LESSON 16: Subject-Verb Concord
LESSON 17: Phrasal Verbs and Prepositional Verbs
LESSON 18: Tag-Questions and Advanced Tense Review
LESSON 19: Focus and Emphasis
LESSON 20: The Genitive Case
LESSON 21: Inversion
LESSON 22: Pronouns
LESSON 23: Prepositions
LESSON 24: Articles
APPENDIX 1: Nationality Words
APPENDIX 2: Prepositions
APPENDIX 3: English Verb Forms
APPENDIX 4: English Similes
APPENDIX 5: English Collocative Expressions
APPENDIX 6: English Irregular verbs
References

چاپ چهارم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «دستور نگارش انگلیسی (1 و 2)» به ارزش 8 واحد تدوین شده است. در چاپ دوم تجدید نظر شده است.

ارسال با ایمیل: