البحث الأدبی : مناهجه و مصادره

Research on Literature : the Methods and Sourcesکد کتاب : ۹۲۴
نویسنده (ها) : الدکتوره بتول مشکین فام
Batool Meshkinfam , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-971-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
تعداد صفحات : ۱۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
القسم الأول: أصول البحث الأدبی و مناهجه
المبحث الاول: البحث لغه و اصطلاحاً
المبحث الثانی: البحث العلمی (سمات و أسس)
المبحث الثالث: أهداف البحث العلمی ـ الأدبی
المبحث الرابع: المناهج والأصول الفنیه فی الدراسات الادبیه
المبحث الخامس: مؤهلات الباحث الأدبی
المبحث السادس: مراحل کتابه البحوث الأدبیه
المبحث السابع: البحوث الجامعیه
القسم الثانی: مصادر الدراسه الأدبیه
المجموعه الأولی: المجامیع و المختارات الشعریه
المجموعه الثانیه: الکتب الأدبیه الجامعه والأمالی
المجموعهالثالثه: کتب التراجم، طبقات الشعراء و الأدباء
المجموعه الرابعه: مصادر العلوم اللغویه
الملاحق
ملحق (1): فی مناهج تحقیق المخطوطات
ملحق (2): من أهم المواقع المعلوماتیه المعنیه بالأدب العربی و مصادره...
ملحق (3): تمارین تطبیقیه، و اسئله للمناقشه و البحث
فهرس المصادر و المراجع

چاپ دوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته عربی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «روش تحقیق و مأخذشناسی» و «آشنایی با فرهنگهای عربی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :