روش تحقیق در روانشناسی بالینی

Research Method in Clinical Psychologyگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۶۷۳
نویسنده (ها) : دکتر علی صاحبی
Ali Sahebi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۶ مهر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0562-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

قلمرو روانشناسی بالینی و آسیب‌شناسی روانی هنگام مواجهه با ماهیت پژوهش‌های روان‌شناختی با مباحث جدّی روبه‌رو می‌شود. چهارچوب کتاب حاضر با هدف معرفی روش‌های تحقیق در روان‌شناسی بالینی، بر چهار مرحلۀ اساسی پژوهش مستقر است: آماده‌سازی، سنجش، تدوین و تحلیل. نگارنده با بیان این نکته که هیچ‌یک از روی‌آوردهای پژوهشی به تنهایی بهترین روش نیستند، بر تلفیق روش‌های سنتی و نوظهور پژوهشی تأکید می‌کند. پیام کتاب آن است که با آگاهی هرچه بیشتر از روش‌های پژوهشی و آشنایی با ابزارهای مفهومی می‌توان در تولید و مصرف بهینۀ یک پژوهش توفیق بیشتری حاصل کرد.

مقدمه
فصل اول: جنبههای فلسفی و حرفهای پژوهش علمی
فصل دوم: مقدمات پژوهش
فصل سوم: اصول سنجش و اندازه‌گیری
فصل چهارم: روشهای خودسنجی در پژوهش
فصل پنجم: اصول طرحهای پژوهشی
فصل ششم: طرحهای مقایسه گروهی
فصل هفتم: اصول طرحهای همبستگی
فصل هشتم: اصول طرحهای مطالعات موردی و تکموری
فصل نهم: نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه
فصل دهم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر یافته‌ها
فصل یازدهم: خلاصه و نتیجه‌گیری
کتابنامه
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «روش تحقیق» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :