کتابشناسی گزیده توصیفی علوم تربیتی

Selected Descriptive Bibliography of Educational Scienceگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۳۷۶
نویسنده (ها) : محمد آرمند
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۸
شابک : 964-459-377-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴٬۷۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

به‌ منظور برآورده ساختن نیاز جامعه دانشگاهی به کتابشناسی‌هایی تخصصی که در آن منابع مرجع، کتب درسی و کمک‌درسی رشته‌های گوناگون معرفی شده باشد، شورای پژوهشی سازمان «سمت» به پیشنهاد معاونت پژوهشی وقت، طرح تدوین کتابشناسی گزیده رشته‌های مختلف دانشگاهی را تصویب نمود.این کتاب با استفاده از منابعِ زیر به معرفی منابع و کتب درسی گروه علوم تربیتی می‌پردازد: سرفصلهای مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی، اصلاح‌نامه فرهنگی فارسی (اضما)، نظام رده‌بندی دهدهی دیویی و کتابخانه کنگره و اصطلاح‌نامه یونسکو.دانشجویان رشته‌های مختلف، در طول تحصیل و به ویژه آنگاه که مکلف به انجام تحقیق می‌شوند، با پرسشهایی در این موارد مواجه‌اند، کتابهای موجود در آن زمینه، عنوان دقیق و صحیح کتاب، زبان متن اصلی، نام مؤلف و محل یافت، ترجمه فارسی در صورت وجود و دهها پرسش دیگر که نداشتن پاسخ حتی برای بخشی از آنها، پیشرفت تحقیق و وصول به اهداف آن را دشوار می‌سازد. لذا ضرورت تدوین کتابشناسی‌ها امری بدیهی به نظر می‌رسد.

مقدمه
تاریخ آموزش و پرورش
فلسفه آموزش و پرورش و نظریات تربیتی مربیان بزرگ
مبانی و اصول آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی
موزش بزرگسالان آموزش و پرورش ًکودًکان استثنایی
ناتوانیهای یادگیری
راهنمایی و مشاوره
روانشناسی تربیتی
روانشناسی رشد
روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی
آموزش و پرورش تطبیقی اقتصاد و مبانی امور مالی در آموزش و پرورش
مسائل آموزش و پرورش
برنامه‌ریزی آموزشی
برنامه‌ریزی درسی
روشها و فنون تدریس
تکنولوژی آموزشی
مواد و رسانه‌های دیداری ـ شنیداری
طراحی نظامها و پیامهای آموزشی روشهای تحقیق در علوم تربیتی
روشهای آماری در علوم تربیتی
سنجش و اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی
فهرست موضوعی
فهرست عنوان کتابها
فهرست عنوان درسها
فهرست پدیدآورندگان

کتابشناسی حاضر که برای رشته تعلیم و تربیت تدوین شده است عمدتاً کتابهای درسی و کمک درسی موجود در کتابخانه‌های عمومی حوزه جستجوی پژوهشگر و احیاناً جدیدالانتشار را دربر می‌گیرد. انتظار می‌رود صاحب‌نظران و کتابشناسان با عنایت به هدف طرح، کاستی‌ها را متذکر شوند تا ویرایش جدید این اثر از پیشنهادهای ایشان بهره بگیرد.

ارسال با ایمیل: