روان‌شناسی: عرصه ها و دیدگاهها

Psychological Domains and Approachesگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۱۰۷۹
نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفین
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸
شابک : 978-964-530-145-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۶۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۹٬۵۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

روان‌شناسی بالینی به عنوان علم مطالعۀ فرایندهای روانی ناظر بر مطالعۀ عمقی و کشف علل رفتار انسان اعم از هنجار و نابهنجار است. دکتر پریرخ دادستان، از بانیان و پیشگامان طرح و بسط این شاخه از روانشناسی در ایران است و به پاس تجلیل از مجاهدات مستمر و مستدل علمی وی، استادان و علاقه‌مندان این حوزه به تألیف و تنظیم مجموعه‌ای جامع از مقالات علمی و پژوهشی اهتمام نموده‌‌اند. مقالات این کتاب مشتمل بر سه بخش روان‌شناسی عمومی، تحولی و مرضی است و ذیل هریک، طیفی متنوع از روش‌های شناخت، اصول کاربردی و آسیب‌شناسی در مباحث مربوط به هوش‌سنجی، درمانگری، دین، خانواده، اشتغال، وسواس، تنیدگی تحصیلی، دیگردوستی، درون‌نگری، حرمت خود و... تبیین می‌شود.

دیباچه از گذشته تا اکنون
بخش اول: عمومی آسیب‌شناسی وضعیت موجود آموزشی گروههای روانشناسی ... / علی احمدی ازغندی
هوش‌سنجی: یک قرن تلاش، دورنمای قرن بیست و یکم / دکتر مسعود حسین چاری، دکتر فریده یوسفی
ارزشهای انسانی بنیادی: مروری کلی / محمدتقی دل‌خموش
پیچیدگیهای انتقال / دکتر فاتح رحمانی
مرد اعتماد به نفس / دکتر زهره سرمد
نقش بافت جوامع در ادراک خود، دیگری و مفهوم رابطه: مروری بر ... / دکتر مهرناز شرآرای، امید شکری، زهره دانشورپور
حرمت خود / زهره صیادپور
کیفیت زندگی: مسئله‌ای که زمان بررسی آن فرار رسیده است / جمیله کلانتری خاندانی
دینداری و رابطه آن با شخصیت / سیدمحمدصادق موسوی‌نسب
بازتاب اسطوره ادیب در نظام روان‌تحلیلگری فروید / دکتر مریم نعمت طاوسی
درون‌نگری و تولد روانشناسی علمی / دکتر حیدرعلی هومن
بخش دوم: تحولی بررسی روانشناختی مراحل تحول تجربه دینی از دیدگاه ویلیام جیمز / دکتر مسعود آذربایجانی
سالمندی و فرایندهای شناختی / دکتر شعله امیری
شعر و کودکی / دکتر قیصر امین‌پور
اختلال در یادگیری ریاضی: شناخت عوامل و مؤلفه‌های اصلی / جایگاه بازی در روانشناسی مریم بیات
خانواده و اجتماعی شدن / دکتر شهلا پاکدامن
دین در خلال تحول و شیوه‌های درمانگری مبتنی بر مذهب / دکتر مسعود جان بزرگی
دیگر دوستای و تحوّل آن / سوسن رحیم‌زاده
ژان پیاژه: جامعه‌شناسی ناشناخته / ریچارد، اف. کچنر / مترجم: دکتر مهرناز شهرآرای
تفکر از توانش تا گرایش / مریم صداق
از واقعیت‌گرایی تا نظرگاه‌گرایی در تفکر روان‌پویشی / دکتر نیما قربانی
تغییر پارادایم در تعیین تحول اختلاقی / دکتر پروین کدیور، امید شکری، زهره دانشورپور
تحول‌شناختی از دیدگاه پردازش خبر / دکتر محترم نعمت‌طاوسی
آموزش موسیقی بنیادی / فرحناز نورمحمدی، اکرم ایوبی
بررسی تحول روانی – اجتماعی آنتون چخوف با تأکید بر دو داستان ... / مسعود نوروزیان، شادمان شکروی
بخش سوم: مرضی بیماریهای مزمن کودکان، آثار و روشهای مداخله‌گری روانشناختی / سعیده بزازیان
مبانی درمانگری نظریه دلبستگی / دکتر محمدعلی بشارت
شیوه‌های مقابله با تنیدگی در ارتباط با «سلامت روانی» / مهین توکلی
تنیدگی و راهبردهای مقابله‌ای: نظریه‌ها و مقیاسها / مرضیه حاجی‌زادگان
اختفای افکار وسواسی / دکتر زینب خانجانی
روان درمانگری: دیدگاه روانپویشی / نسرین سهرابی‌فرد
نظریه مدل اشتغال آدمی: نگاهی تازه به ساختار روانی انسان و مدلی برای ... / علی عسگری
اختلالهای اضطرابی: تشخیص و درمان / دکتر علی فتحی آشتیانی
تنیدگی (استرس) تحصیلی / زهره مجدآبادی فراهانی
انسجام گروهی: عوامل و شرایط ایجاد آن در گروه درمانگری / دکتر نوراله محمدی

این کتاب دستاورد اندیشه و پژوهش استادان و پژوهشگران روانشناسی و زمینه‌های علمی مرتبط با آن است که به مناسبت نکوداشت استاد فرهیخته دکتر پریرخ دادستان به چاپ رسیده است. در فراهم‌آیی این مجموعه، جدای از اهتمام علمی نگارندگان مقالات و الطاف و عنایات آن استاد گرامی، مساعی دبیر محترم علمی نکوداشت جناب آقای دکتر رضا پورحسین نیز شایسته تقدیر و سپاس است.

ارسال با ایمیل: