منطق کاربردی

Practical Logicگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۴۴۷
نویسنده (ها) : علی اصغر خندان
Ali Asqar Khandan
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه فرهنگی طه
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-777-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
تعداد صفحات : ۳۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

منطق را ابزارى براى راهبرى اندیشه و سنجش آن و یافتن صواب و خطاى فکر مى‌‏دانند. در این صورت همه کسانى که با اندیشه سروکار دارند، به نوعى نیازمند منطق نیز هستند. بنابراین تدوین کتابى که بتواند در عین استوارى علمى، براى همگان مفهوم افتد و به‏ کارگیرى آن ممکن گردد، کارى ضرورى و البته مشکل است. روزآمد کردن نمونه‏‌ها و آوردن منطق در متن گفتگوهاى روزمره نیز از ویژگیهاى یک متن مناسب درسى است که نگارنده تلاش کرده است تا از عهده این مهم برآید. ثمربخشى منطق در آن است که ضمن فراگیرى قواعد آن، مهارت به‏ کارگیرى آن قواعد نیز در انسان افزایش یابد. کتاب حاضر، با جهت‏‌گیرى کاربردى، کوشیده است تا در هر مبحث از مثالهاى فراوان بهره جوید و فراگیران را در تمرینها با نمونه‏‌هاى عینى زیادى مواجه سازد تا مهارت به ‏کارگیرى منطق در آنها افزایش یابد. همچنین به دلیل آنکه بخش مهمى از منطق به‏ کار شناخت خطاهاى اندیشه و مغالطات مى‌‏آید، حجم زیادى از کتاب حاضر به معرفى انواع مغالطات و لغزشگاههاى گوناگون اندیشه پرداخته است. فراگیرى این بخش مى‏‌تواند خاطره‏‌اى شیرین از منطق‏‌آموزى، در ذهن و ضمیر دانشجویان و طلاب علوم دینى بر جاى گذارد.

در ترازوی بهره‌وری
1. منطق و تفکر
1ـ1 منطق چیست؟
2ـ1 تفکر چیست؟
2. تفکر در حوزه تصورات
1ـ2. آشنایی با چند اصطلاح
2ـ2. انواع تفکر در حوزه تصورات
3ـ2. تقسیم
4ـ2. تعریف
3. تفکر در حوزه تصدیقات
1ـ3. جمله و قضیه
2ـ3. استدلال مباشر
3ـ3. استدلال غیرمباشر
4. مغالطات
1ـ4. تبیینهای مغالطی
2ـ4. ادعای بدون استدلال
3ـ4. مغالطات مقام نقد
4ـ4. مغالطات مقام دفاع
5ـ4. مغالطه در استدلال (1): مغالطات صوری
6ـ4. مغالطه در استدلال (2): مغالطات ناشی از پیش‌فرض نادرست
7ـ4. مغالطه در استدلال (3): مغالطات ربطی
پاسخ‌نامه

چاپ سوم با تجدید نظر

کتاب منطق کاربردى، به منظور آموزش منطق به کسانى تدوین شده است که سابقه‌‏اى دراز در این رشته ندارند. آموختن منطق را نباید منحصر به طلاب علوم دینى و دانشجویان رشته فلسفه دانست. منطق ابزارى است که به کار همه کسانى مى‏‌آید که با استدلال و بحث علمى سروکار دارند. امید است این کتاب علاوه بر طلاب علوم دینى و دانشجویان، مورد استفاده عموم دوستداران دانش قرار گیرد.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :