روان شناسی ورزشی

Sport Psychologyگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۱۱۳۷
نویسنده (ها) : دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی ، فتح الله مسیبی
Seyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi , PhD , Fathollah Mosayebi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-213-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
فصل اول: تعاریف و تاریخچه روان‌شناسی ورزشی
فصل دوم: سلامت روانی و ورزش
فصل سوم: پایبندی به ورزش
فصل چهارم: مهارتهای روانی
فصل پنجم: هدف‌گزینی
فصل ششم: انگیزش
فصل هفتم: انگیختگی، استرس و اضطراب
فصل هشتم: توجه و تمرکز
فصل نهم: اعتماد به نفس
فصل دهم: تصویرسازی
فصل یازدهم: مهارتهای تعاملی
فصل دوازدهم: کشف و رشد استعداد در ورزش
فصل سیزدهم: تماشاچیان و هواداران ورزش
فصل چهاردهم: پرخاشگری در ورزش
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «روان‌شناسی ورزشی» به ارزش 2 واحد منظور شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :