حقوق مدنى اشخاص و محجورین

Civil Law Persons and Persons UnderLegal Incapacityگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۸۸
نویسنده (ها) : دکتر سید حسین صفائى ، دکتر سید مرتضى قاسم زاده
Sayyed Hossein Safai , PhD , Sayyed Mortaza Qasemzadeh , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-989-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۳۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: اشخاص
فصل اول: شخص طبیعی
فصل دوم: شخص حقوقی

بخش دوم: محجورین
فصل اول: مفهوم حجر
فصل دوم: انواع محجورین و حدود حجر آنان
فصل سوم: قیمومت

منابع و مآخذ
فهرست تفصیلی مطالب
فهرست موضوعی
فهرست اهمّ قوانین مورد استناد
نشانه‌های اختصاری


چاپ ششم با تجدید نظر، چاپ چهاردهم با تجدید نظر و اصلاحات، چاپ شانزدهم ویراست 4 و چاپ بیستم با تجدید نظر و اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی» تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، علاقه‌مندان به مسائل حقوقی نیز از آن بهره ببرند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :