مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)

Civil Liability (Extra-Contractual Obligations)گروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۴۰۶
نویسنده (ها) : دکتر سید حسین صفایی ، دکتر حبیب الله رحیمی
Sayyed Hossein Safai , PhD , Habibollah Rahimi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0613-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مسئولیت مدنی یکی از بخش‌های مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روزافزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانون‌گذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام، تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید می‌آید. قانون مدنی این الزامات را با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود» مورد توجه قرار داده است که این الزامات را ضمان قهری نیز می‌توان نامید. این کتاب در 6 فصل تدوین شده است. چاپ نهم: از آن رو که حقوق مسئولیت مدنی از موضوعات پویای حقوق است و بر اساس نیازهای جامعه به سرعت دستخوش تحول می‌شود، پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و اجرای آن در سال 1394، ویراست سوم این اثر با تجدیدنظر اساسی چاپ شد که در آن علاوه بر اصلاحات نسخه پیشین، این قواعد بررسی و جایگاه آنها در نظام حقوق مسئولیت مدنی مشخص شده است. همچنین «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1387 که در کتاب بررسی شده به موجب «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 20 اردیبهشت 1395 صریحاً نسخ شده است و قواعد تازه‌ای در این قانون آمده که تحولی در زمینه حقوق بیمه شخص ثالث به شمار می‌آید؛ درنتیجه لازم بود قانون جدید به اختصار بررسی و تفاوتهای مهم آن با قانون پیشین مشخص شود.

فصل یکم: ایفای ناروا
مبحث یکم: شرایط ایفای ناروا
مبحث دوم: آثار ایفای ناروا

فصل دوم: اداره مال غیر
مبحث یکم: شرایط اداره مال غیر
مبحث دوم: آثار اداره مال غیر

فصل سوم: غصب
مبحث یکم: مسئولیت غاصب
مبحث دوم: مسئولیت غاصبین متعدد
مبحث سوم: معامله نسبت به مال مغصوب

فصل چهارم: استیفاء
مبحث یکم: استیفاء از عمل غیر
مبحث دوم: استیفاء از مال غیر
مبحث سوم: استفاده بلاجهت

فصل پنجم: مسئولیت مدنی به معنی خاص (اتلاف و تسبیب)
مبحث یکم: مبنای مسئولیت مدنی
مبحث دوم: ارکان مسئولیت مدنی
مبحث سوم: مسئولیتهای ویژه
مبحث چهارم: آثار مسئولیت مدنی: جبران خسارت

چاپ پنجم با تجدید نظر و اضافات، چاپ نهم، ویراست 3: با تجدید نظر و اضافات، چاپ یازدهم، ویراست 4: با تجدید نظر و اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق و معارف اسلامی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی 4» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :