داروها و رفتار

Drugs and Behaviorگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۸۶۴
نویسنده (ها) : دکتر سعید پورنقاش تهرانى
Said Pournaghash Tehrani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-909-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل اول: دارو چیست؟
فصل دوم: ارتباط میان مغز و رفتار
فصل سوم: فارماکو کینتیک
فصل چهارم: کالبدشناسی اعصاب
فصل پنجم: مکانیسمهای نوروفیزیولوژیکی
فصل ششم: کوکائین و دیگر محرکها
فصل هفتم: مواد افیونی
فصل هشتم: ماریجوانا
فصل نهم: اضطراب
فصل دهم: داروهای ضد افسردگی
فصل یازدهم: داروهای ضد روان گسستگی
فصل دوازدهم: اعتیاد
فصل سیزدهم: الکل

منابع در پایان هر فصل

ًکتاب حاضر برای دانشجویان رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع اصلی دروس کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی ـ روانی و درمانهای پیشرفته فیزیکی و دارویی در بیماریهای روانی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :