چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی

Issues in Curriculum Developmentگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۳
نویسنده (ها) : دکتر علی شریعتمداری
Ali Shariatmadari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-964-459-003-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۶۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مفهوم برنامه
مدلهای تغییر برنامه
مدلهای ارزیابی
هدفهای تربیتی
آموزش حرفه‌ای
مآخذ

این کتاب برای استفاده دانشجویان رشته علوم تربیتی در درس«برنامه‌ریزی درسی» در دوره کارشناسی ارشد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: