حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)

Law of Contract According to Imamieh Jurisprudence (1)گروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۴۱۱
نویسنده (ها) : دکتر سید مصطفی محقق داماد ، دکتر جلیل قنواتی ، دکتر سید حسن وحدتی شبیری و دکتر ابراهیم عبدی پور
S. Mostafa Mohaghegh Damad , PhD , Jalil Qanavati , PhD , S. Hasan Vahdati Shobairi , PhD , Ebrahim Abdipur , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-698-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه ویرایش دوم
پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: کلیات
فصل اول: ضرورت بازنگری حقوق اسلامی
فصل دوم: منابع فقه معاملات
فصل سوم: آشنایی با بعضی از اصطلاحات حقوق اسلامی
فصل چهارم: ماهیت عقد و ارکان تشکیل‌دهنده آن
فصل پنجم: مقایسه عقد و نهادهای دیگر
فصل ششم: تقسیم تحلیلی عقود

بخش دوم: انعقاد و اعتبار عقد
فصل اول: جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی
فصل دوم: قصد و رضای طرفین

منابع و مآخذ

چاپ سوم با تجدیدنظر و اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی‌ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی» و همچنین مرجع قابل اعتمادی برای عموم محققان، دادرسان و دست‌اندرکاران امر قضاست.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :