یادگیری و عملکرد حرکتی: رویکرد یادگیری مسئله مدار

Motor Learning and Performance : A Problem- Based Learning Approachگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۱۳۵۰
نویسنده (ها) : ریچارد ای. اشمیت ، کریگ ای. ریسبرگ
Richard A. Schmidt , Craig Wrisberg
مترجم (ها) : دکتر مهدی نمازی زاده ، دکتر سید محمد کاظم واعظ زاده
Mehdi Namazizadeh , PhD , Seyed Mohammad Kazem VaezMousavi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-453-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار نویسندگان
بخش اول: مقدمه‌ای بر یادگیری و اجرای حرکتی
فصل اول: آغاز به کار
فصل دوم: تفاوتهای فردی و تواناییهای حرکتی
بخش دوم: اصول اجرای ماهرانه انسان
فصل سوم: پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری
فصل چهارم: کمکهای حسی به اجرای ماهرانه
فصل پنجم: تولید حرکت و برنامه‌های حرکتی
فصل ششم: اصول کنترل حرکتی و دقت حرکت
بخش سوم: اصول یادگیری مهارت
فصل هفتم: آمادگی برای تجربه یادگیری
فصل هشتم: تکمیل تجربه یادگیری
فصل نهم: سازماندهی تجربه یادگیری
فصل دهم: فراهم کردن بازخورد در طول تجربه یادگیری
بخش چهارم: یکپارچه‌سازی و کاربرد
فصل یازدهم: آسان‌ کردن یادگیری و اجرا
فصل دوازدهم: کاربرد اصول یادگیری حرکتی
منابع و مآخذ

چاپ چهارم با اصلاحات

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «یادگیری حرکتی» ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مربیان، ورزشکاران و دست‌اندرکاران امور ورزش نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :