کلام و عقاید (توحید و عدل)

Kalam and Islamic Doctrines (Gnosticism & Justice)گروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۱۷۰
نویسنده (ها) : دکتر رضا برنجکار
Reza Berenjkar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده علوم حدیث
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-249-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۹
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

درس اول: کلیات علم کلام (1)
درس دوم: کلیات علم کلام (2)
درس سوم: راههای خداشناسی (1)
درس چهارم: راههای خداشناسی (2)
درس پنجم: راههای خداشناسی (3)
درس ششم: اسما و صفات
درس هفتم: چگونگی کاربرد و کارکردهای اسما و صفات الهی
درس هشتم: توحید
درس نهم: مراتب توحید
درس دهم: دیگر صفات الهی
درس یازدهم: عدل الهی
درس دوازدهم: حسن و قبح عقلی درس
سیزدهم: نظریه جبر، تفویض و أمرٌ بَینَ الأمرَیْن
درس چهاردهم: قضا و قدر و بداء
درس پانزدهم: شرور و عدل الهی
درس شانزدهم: سعادت و شقاوت

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات (ادیان و عرفان، فلسفه اسلامی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فقه و حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث) در مقطع کارشناسی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :