شیوه‌های تغییر رفتار

Behavior Modification: Principles and Proceduresگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۶۱۶
نویسنده (ها) : ریموند میلتن برگر
Raymond Miltenberger
مترجم (ها) : دکتر علی فتحی آشتیانی و هادی عظیمی آشتیانی
Ali Fathi Ashtiani , PhD Hadi Azimi Ashtiani
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-459-650-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
تعداد صفحات : ۴۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره کتاب سال ، 1382
قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف
فصل اول: مقدمه‌ای بر تغییر رفتار
بخش اول: شیوه‌های ایجاد و افزایش رفتار مطلوب
فصل دوم: تقویت افتراقی
فصل سوم: شکل‌دهی
فصل چهارم: شیوه‌های آموزش مهارتهای رفتاری
بخش دوم: شیوه‌های کاهش رفتار نامطلوب
فصل پنجم: تقویت افتراقی برای کاهش رفتارهای مشکل‌آفرین
فصل ششم: استفاده از تنبیه: محروم کردن و جریمه کردن
فصل هفتم: شیوه‌های تنبیه مثبت و اصول اخلاقی تنبیه
بخش سوم: سایر شیوه‌های تغییر رفتار
فصل هشتم: شیوه‌های معکوس کردن عادت
فصل نهم: قراردادهای رفتاری
فصل دهم: شیوه‌های کاهش ترس و اضطراب
فصل یازدهم: تغییر رفتارشناختی
فصل دوازدهم: اداره خود
منابع و مآخذ
واژه‌نامه (انگلیسی ـ فارسی)
واژه‌نامه (فارسی ـ انگلیسی)
فهرست اعلام
هر فصل شامل خلاصه فصل، سؤالهایی برای مطالعه بیشتر، موارد کاربرد بجا، موارد کاربرد نابجا، پاسخ به موارد کاربرد بجا و پاسخ به موارد کاربرد نابجاست.

چاپ چهارم و نهم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بررسی مقدماتی نظریه‌های روان درمانی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: