روان‌شناسی یادگیری

Psychology of Learningگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۱۰۸۲
نویسنده (ها) : دکتر پروین کدیور
Parvin Kadivar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-557-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده دومین دوره کتاب فصل، ۱۳۸۶
قیمت : ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: درآمدی بر روان‌شناسی یادگیری
فصل دوم: یادگیری و فلسفه
فصل سوم: نظریه‌های رفتاری
فصل چهارم: نظریه‌های شناختی-اجتماعی
فصل پنجم: الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری
فصل ششم: فرایندهای شناختی یادگیری
فصل هفتم: یادگیری و رشد
فصل هشتم: خود-گردانی در یادگیری
فصل نهم: انگیزش و یادگیری
فصل دهم: چشم‌اندازهای جدید در یادگیری
منابع
واژه‌نامه (انگلیسی-فارسی)
واژه‌نامه (فارسی-انگلیسی)
اعلام

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روان‌شناسی یادگیری» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :