۱۸ مقاله در روان‌شناسی

Eighteen Psychological Studiesگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۱۰۷۸
نویسنده (ها) : دکتر پریرخ دادستان
Parirokh dadsetan , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-964-530-144-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

روانشناسی پیاژه و کاربرد آموزشی آن
مسئله سرامدان و بررسی انتقادی روشهای تشخیص آنان
زبان و فکر در نظریه پیاژه
بررسی نظریه‌های هوش از دیدگاه نظریه عملیاتی
گستره روانی پرخاشگری بررسی تجربی حافظه و موقعیت آن در گستره کنشهای شناختی: دیدگاه عملیاتی
هوش و خلاقیت
استقلال‌طلبی و تعارض نسلها
پیاژه در جدال با روان‌تحلیلگری
آدلر و آدلرینگری
بررسی توانمندیهای ذهنی و درک مفاهیم دانش‌آموزان دوره ابتدایی به منظور ... نقش تعامل اجتماعی در تحقق آرمانهای گروهی
پیشگیری از عقب‌ماندگی کاذب نخستین گام در راه تأمین بهداشت روانی
تواناییهای کودکان غیر فارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی
دین و تحول شناخت
تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی جدایی روانشناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره ...
نظر جوانان ایرانی پیرامون پیامدهای فرهنگی - اجتماعی

این کتاب با نام «18 مقاله در روانشناسی»، حاصل بخشی از کاوشها و تأملات علمی نگارنده محترم این مقالات در طول سالیان دراز است که با همین رویکرد و برای بهره‌برداری دانشجویان و علاقه‌مندان عرصه روانشناسی بازنگاری، تدوین و عرضه می‌شود. این کتاب به مناسبت نکوداشت استاد فرهیخته دکتر پریرخ دادستان به چاپ رسیده است.

ارسال با ایمیل: