روانشناسی مرضی تحولی: از کودکى تا بزرگسالى (۱)

(Developmental Psychopathology from Infancy Through Adulthood (Vol: 1گروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۲۱۴
نویسنده (ها) : دکتر پریرخ دادستان
P. Dadsetan , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-214-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۰۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ دوم

بخش اول: تعریف، ماهیت و طبقه‌بندی اختلالهای روانی
فصل اول: تعریف، قلمرو تاریخچه روان‌شناسی مرضی تحوّلی
فصل دوّم: ماهیت اختلالهای روانی
فصل سوّم: توصیف و طبقه‌بندی اختلالهای روانی

بخش دوم: اختلالهای اضطرابی
فصل چهارم: اختلالهای اضطراب تعمیم یافته و هراس
فصل پنجم: اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری
فصل ششم: وحشت‌زدگی
فصل هفتم: اختلالهای تنیدگی حادّ و پس‌ضربه‌ای

بخش سوم: اختلالهای بدنی شکل
فصل هشتم: سازمان‌یافتگی هیستریکی
فصل نهم: خودبیمارپنداری
فصل دهم: اختلال بدشکلی بدنی (بدشکلی هراسی)
فصل یازدهم: ضوابط تشخیصی اختلالهای بدنی شکل دیگر

بخش چهارم: افسردگی و بازداری
فصل دوازدهم: اختلالهای افسردگی و آشفتگی ـ افسردگی
فصل سیزدهم: وقفه یا بازداری

منابع بخش چهارم
فهرست اعلام
واژه‌نامه

چاپ هفتم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی، در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «روان‌شناسی مرضی کودک» و «آسیب‌شناسی روانی 1 و 2» به ارزش 9 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :