چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی

?What Is This Thing Called Scienceگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۳۴۱
نویسنده (ها) : آلن اف. چالمرز
A. F. Chalmers
مترجم (ها) : دکتر سعید زیباکلام
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
آخرین بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-342-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۲۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۲۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

چیستی علم درآمدی است ساده و روزآمد به نظریات جدید علم‌شناسی فلسفی؛ و تا آنجا که امکان داشته، فارغ از اصطلاحات پیچیده است. توفیق فوق‌العاده آن سبب شده به زبانهای ایتالیایی، اسپانیولی، هلندی، یونانی و چینی ترجمه شود. نظریه‌های جدید در فلسفه علم به طور موفقیت‌آمیزی تلّقی متعارف و سنتی از علم را مورد تحدّی و چالش قرار داده‌اند. موافق تلّقی سنتی، نظریه‌های علمی از مشاهده و آزمایش اخذ می‌شوند و بدین ترتیب می‌توان آنها را توجیه و تصدیق کرد. تحولات اخیر در فلسفه علم نشان داده‌اند که این تلقی بسیار رایج از ماهیت علم کاملاً بر خطاست؛ تلّقی‌ای که هنوز در بیشتر علوم اجتماعی معصر نافذ و رایج است و اغلب نتایج مضر و ویرانگری دارد. کاستیها و خام‌اندیشیهای نظریه‌های تجربه‌گرایانه در این کتاب به زبانی ساده تشریح شده و تلاشهای جدید برای بهبود و یا جایگزینی آنها به طور مبسوط توصیف و ارزیابی شده است.

یادداشت چاپ اول
یادداشت چاپ دوم
پیشگفتار چاپ نخست
پیشگفتار چاپ دوم
مقدمه

فصل اول: استقراءگرایی: علم، معرفتی مأخوذ از یافته‌های تجربی
فصل دوم: مسأله استقراء
فصل سوم: مسبوقیت مشاهدات بر نظریه‌ها
فصل چهارم: ابطالگرایی
فصل پنجم: ابطالگرایی پیشرفته، پیش‌بینیهای بدیع و رشد علم
فصل ششم: محدودیتهای ابطالگرایی
فصل هفتم: نظریه به مثابه ساختار: 1. برنامه‌های آموزشی
فصل هشتم: نظریه به مثابه ساختار: 2. پارادایمهای کوهن
فصل نهم: معقول‌گرایی در مقابل نسبی‌گرایی
فصل دهم: عینی‌گرایی
فصل یازدهم: تبیینی عینی‌گرایانه از تغییر نظریه‌ها در فیزیک
فصل دوازدهم: معرفت‌شناسی هرج و مرج‌طلبانه فایرابند
فصل سیزدهم: واقع‌گرایی، ابزارگرایی و حقیقت
فصل چهاردهم: واقع‌گرایی غیرواصف
کتابشناسی
فهرست نامها
فهرست موضوعی
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع اصلی درس «فلسفه علم» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :