از اگوستن تا گالیله (۲): علم در اواخر قرون وسطی و اوایل قرون جدید (قرن سیزدهم تا هفدهم)

Augustine to Galileoگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۱۲
نویسنده (ها) : آ. سی. کرومبی
A. C. Crombie
مترجم (ها) : احمد آرام
Ahmad Aram
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲
شابک : 964-459-112-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۴۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۱٬۵۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

فهرست تصاویر
1. روش علمی و پیشرفتهای علم فیزیک در اواخر قرون وسطی
1ـ1 روش علمی مدرسیگران متأخر
2ـ1 ماده و فضا در فیزیک اواخر قرون وسطی
3ـ1 نیروشناسی ـ زمینی و آسمانی
4ـ1 فیزیک ریاضی در اواخر قرون سطی
5ـ1 پیوستگی علم قرون وسطی به علم قرن هفدهم
2. پیدایش انقلاب در اندیشه علمی در قرنهای شانزدهم و هفدهم
1ـ2 کاربرد روشهای ریاضی در مکانیک
2ـ2 علم نجوم و مکانیک جدید
3ـ2 طبع‌شناسی (فیزیولوژی) و روش آزمایش و اندازه‌گیری
4ـ2 گسترش روشهای ریاضی در ابزارها و ماشینها
5ـ2 شیمی
6ـ2 گیاه‌شناسی
7ـ2 کالبدشناسی و ریخت‌شناسی مقایسه‌ای جانوری و جنین‌شناسی
8ـ2 فلسفه علم و مفهوم طبیعت در انقلاب علمی
یادداشتهای تصاویر جلد دوم
کتابنامه
فهرست راهنما

این کتاب دیگر چاپ نمی‌شود.

این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم تاریخ تحول و تکامل علوم در دوره قرون وسطی تا ظهور گالیله است، برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های فلسفه و علوم پایه ترجمه شده است تا به منزله کتاب جنبی در درس «فلسفه علم» از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل: