روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

Psychology and Education of Mentally Retarded Childrenگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۴۵۶
نویسنده (ها) : دکتر مریم سیف نراقى ، دکتر عزت الله نادرى
Maryam Seif Naraghi , PhD , Ezatollah Naderi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0198-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: تاریخچه عقب‌ماندگی ذهنی و بیان برخی مفاهیم اساسی
فصل دوم: کودکان عقب‌مانده ذهنی
فصل سوم: علل عقب‌ماندگیهای ذهنی
فصل چهارم: ویژگیهای کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر و تربیت‌پذیر و چگونگی طراحی
برنامه‌های آموزشی آنان
‌‌فصل پنجم: عقب‌مانده‌های ذهنی چندمعلولیتی و چگونگی آموزش آنان
فصل ششم: چگونگی بازپروری تواناییهای ذهنی ـ روانی کودکان عقب‌مانده ذهنی همراه با
توصیه‌های پیشگیری
پیوستها
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روانشناسی کودکان عقب‌مانده ذهنی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :