از اگوستن تا گالیله (جلد اول) : علم در قرون وسطی

Augustine to Galileoگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۶۱
نویسنده (ها) : آ. سی. کرومبی
A. C. Crombie
مترجم (ها) : احمد آرام
Ahmad Aram
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۲
شابک : 964-459-061-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۷۰۰ ریال
این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم تاریخ تحول و تکامل علوم در دوره قرون وسطی تا ظهور گالیله است برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های فلسفه و علوم پایه ترجمه شده است، تا به منزله یک کتاب جنبی در درس «فلسفه علم» از آن استفاده کنند.
این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم تاریخ تحول و تکامل علوم در دوره قرون وسطی تا ظهور گالیله است برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های فلسفه و علوم پایه ترجمه شده است، تا به منزله یک کتاب جنبی در درس «فلسفه علم» از آن استفاده کنند.
ارسال با ایمیل: