جوامع حدیثى اهل سنت

The Collections of Sunnite Hadithکد کتاب : ۸۰۱
نویسنده (ها) : دکتر مجید معارف
Majid Ma`aref , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده علوم حدیث
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0360-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

حدیث دومین مرجع شناخت احکام و عقاید اسلامی است و از اواخر قرن دوم هجری محدثان با اعمال معیارهای فنی به تدوین آن در کتب و جوامع، اعم از مصنّفات، مسانید، سنن و صحاح اهتمام کردند. کتاب حاضر سیر و تفحّصی در منابع حدیثی اهل سنّت، به‌ویژه جوامع روایی این مکتب است که با هدف معرفی اهمّ این جوامع در دوره‌های مختلف تألیف گشته است. نگارنده طی سه بخش ابتدا با مروری بر مقدّمات و مسائل حدیثی اهل سنّت در قرن نخست و مشخصاً تا قبل از تدوین کتب احادیث، به معرفی جوامع در دورۀ متقدمان و سپس متأخران می پردازد. از نکات متمایز این اثر تتبع در منابع داخلی و خارجی بسیار به منظور معرفی حداکثری آثار حدیثی و بیان موقعیت هر کتاب در نظام حدیثی اهل سنّت است.

پیشگفتار

بخش مقدماتی: گذری بر مراحل تدوین حدیث در اهل سنّت
فصل اول: بررسی وضعیت حدیث در قرن نخست
فصل دوم: تدوین رسمی حدیث
فصل سوم: ادوار تدوین حدیث در اهل سنّت

بخش اول: بررسی جوامع حدیثی متقدم اهل سنّت
فصل اول: کتب و جوامع مهم حدیثی در قرن دوم
فصل دوم: جوامع مهم حدیثی در قرن سوم هجری
فصل سوم: دیگر آثار مهم حدیثی در دوره متقدمان

بخش دوم: جوامع و کتب حدیث مهم اهل سنّت در دوره متأخران
فصل اول: کتابهای تألیفی در جمع صحیحین
فصل دوم: کتابهای تألیفی از صحاح سته
فصل سوم: جوامع فراگیر حدیثی در اهل سنّت
فصل چهارم: جوامع و کتب مهم احادیث فقهی
فصل پنجم: جوامع و کتب مهم در زوائد الحدیث

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم حدیث در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جوامع حدیثی متقدم و متأخر اهل سنت» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
در ضمن این کتاب برای درس «جوامع کهن و متأخر اهل سنت» در دوره دکترای رشته الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :