حقوق تطبیقی

Comparative Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۸۸۲
نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین شیروى
Abdoolhossein Shiravi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-765-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۲۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب حاضر به قصد تنوع بخشیدن به منابع حقوق تطبیقی و پاسخ به علاقه و نیاز نسل جدید این سرزمین به مباحث حقوق تطبیقی تهیه شده است. نسلی که به اطلاع از مسائل حقوقی سایر ملل علاقه و اشتیاق وافری دارد و منابع جدیدی را برای توسعه آگاهیهای تطبیقی خود جستجو می‌کند. در این کتاب سعی شده است مسائل مهم حقوق تطبیقی مورد نیاز دانشجوی ایرانی به زبان ساده و به اختصار در اختیار او قرار گیرد و از پرداختن به جزئیات و ذکر پانوشتهای زیاد خودداری شده است.

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: کلیات حقوق تطبیقی
فصل اول: مباحث عمومی حقوق تطبیقی
فصل دوم: ارتباط حقوق تطبیقی با سایر رشته‌های حقوقی مرتبط
فصل سوم: کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی
فصل چهارم: حقوق تطبیقی و دستیابی به وحدت حقوقی در سطح جهانی
فصل پنجم: مشکلات و مسائل مربوط به مطالعه حقوق خارجی
فصل ششم: روش‌شناس (متدولوژی) مطالعات تطبیقی
فصل هفتم: تجزیه و تحلیل نتایج بررسیهای تطبیقی و توجیه دلایل وجود مشابهتها و...
فصل هشتم: دسته‌بندی نظامهای حقوقی در خانواده‌های بزرگ حقوقی

بخش دوم: نظامهای بزرگ حقوقی
فصل اول: نظام حقوقی کامنلو
فصل دوم: نظام حقوق نوشته (رومی ـ ژرمنی)
فصل سوم: سایر نظامهای حقوقی

منابع و مآخذ

چاپ یازدهم ویراست 2: با اصلاحات و اضافات

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تطبیقی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :