پلیس علمى (کشف علمى جرایم)

SCIENTIFIC POLICEگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۵۷۲
نویسنده (ها) : مهدى نجابتى
Mahdi nejabati
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-682-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۸
تعداد صفحات : ۳۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

پیشرفت علوم و فناوری در یکی دو قرن گذشته آثار خود را در همه زمینه‌ها و از جمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرایم آشکار ساخته است. شهادت و اقرار، به ویژه در مواردی که تحت شکنجه، تهدید، اکراه و اغوا اخذ شده باشد، بتدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند و در برخی موارد نیز، علم روان‌شناسی مقرون به صحت بودن آنها را مورد تردید قرار داد. چنین است که دوره دلایل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی که از آن به آگاهی به علم قاضی نیز تعبیر می‌شود، فرا می‌رسد. در این دوره، دلایل علمی بتدریج جایگاه خاصی می‌یابد؛ تا آنجا که شهادت و اقرار نیز در مواردی با محک آن سنجیده می‌شود و علم جدیدی به نام جرم‌یابی، بر شاخه‌های علوم جنایی افزوده می‌شود و پا به پای توسعه و پیشرفت علوم تجربی، امکانات علمی و محکمه‌پسند بیشتر و مؤثرتری برای کشف و اثبات جرم، فراروی پلیس و محاکم قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که پلیس علمی در کشور ما نسبتاً نوپاست و به همین دلیل، منابع و متون کافی و متناسب با نیاز روز در دسترس دانش‌پژوهان قرار ندارد. کتاب حاضر با این دید تدوین یافته و نگارنده تلاش کرده است در دو فصل نکات مهم و ضروری و در عین حال کاربردی در زمینه تشخیص هویت افراد، بررسی صحنه جرم، جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم و امکانات بالقوه علمی و فنی کشف جرایم را ارائه دهد.

مقدمه
پیشگفتار چاپ یازدهم
پیشگفتار چاپ پنجم
پیشگفتار
کلیات
فصل اول: تشخیص هویت اشخاص
مبحث اول: روشهای قدیمی تشخیص هویت (مجرمان)
مبحث دوم: روشهای فعلی تشخیص هویت اشخاص (افراد عادی یا مجرمان)
فصل دوم: صحنه جرم و جمع‌آوری دلایل و مدارک
مبحث اول: صحنه جرم
مبحث دوم: مهم‌ترین دلایل و مدارک جرم که معمولاً در صحنه‌های جرم به دست می‌آید
ضمیمه: آشنایی با سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل)
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

چاپ پنجم با تجدید نظر و چاپ یازدهم ویراست 3 و چاپ هجدهم ویراست 4

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق و دانشجویان علوم انتظامی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «پلیس علمی (کشف علمی جرایم)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :