نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی

Neuropsychology and Psychophysiologyگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۶۹۶
نویسنده (ها) : دکتر محمدکریم خداپناهی
M. K. Khodapanahi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-734-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
بخش اول: قلمرو نوروسایکولوژی، سایکوفیزیولوژی و ساخت دستگاه عصبی

فصل اول: قلمرو نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی
فصل دوم: ساخت دستگاه عصبی
فصل سوم: سازمان سلولی دستگاه عصبی
فصل چهارم: فعالیت بیوشیمیایی مغز
فصل پنجم: سازمان دستگاه حسی
فصل ششم: دستگاه حرکتی
بخش دوم: سازماندهی مغز
فصل هفتم: نامتقارنی مغز
فصل هشتم: قطعه‌های پس‌سری
فصل نهم: قطعه‌های آهیانه‌ای
فصل دهم: قطعه‌های گیجگاهی
فصل یازدهم: قطعه‌های پیشانی
فصل دوازدهم: نشانگان قطع ارتباط
بخش سوم: کنشهای عالی مغز
فصل سیزدهم: حافظه
فصل چهاردهم: زبان و گفتار
فصل پانزدهم: فرایندهای هیجانی
فصل شانزدهم: دقت و توجه، تصور و هشیاری
فصل هجدهم: ترمیم و توانبخشی اختلالهای مغزی
فصل نوزدهم: اختلالهای عصبی
فصل بیستم: اختلالهای روانی
کتابنامه
واژه‌نامه

چاپ دوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :